Powstańczy kalendarz

160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach uczciło wydaniem oryginalnego kalendarza w ramach projektu “Partyia Kielecka 1863 r.”.

Zamieszczone fotografie przedstawiają m.in. żołnierzy oddziałów powstańczych korpusu gen. Mariana Langiewicza, korpusu gen. Józefa Hauke-Bosaka, oddziału piechoty Józefa Śmiechowskiego z dni bitwy pod Grochowiskami, a także sylwetki powstańców, w tym kobiet-ochotniczek, walczących w różnych oddziałach, sceny z powstania, elementy ubiorów, także stroje żałobne kobiet z okresu manifestacji patriotycznych 1861-1862 r. Zdjęcia są stylizowane na fotografie z epoki.

W rolę postaci historycznych wcielili się członkowie stowarzyszenia, w tym jego prezes prof. Zbigniew Kowalski. Wszystkie elementy ubioru i uzbrojenia zostały wykonane na potrzeby stowarzyszenia, którego członkowie uczestniczą w inscenizacjach historycznych. Autorami zdjęć są Wojciech Synowiec (okładka) oraz Tomasz Krzysztofik.

10 egzemplarzy kalendarza otrzymają uczestnicy konkursu „𝑮𝒍𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒊𝒔. 𝑷𝒐𝒘𝒔𝒕𝒂𝒏𝒊𝒆 𝒔𝒕𝒚𝒄𝒛𝒏𝒊𝒐𝒘𝒆 𝒏𝒂 𝑲𝒊𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒛𝒚𝒛́𝒏𝒊𝒆” organizowanego przez Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke Bosaka oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Patronat honorowy konkursu objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.