Powstańczy patron ochotników na Ukrainie

13 stycznia 2023 r. Bruno Wojtasik opublikował artykuł o Konstantym Kalinowskim – bohaterze Powstania Styczniowego i patronie nowoutworzonego białoruskiego pułku białoruskich ochotników walczącego z wojskami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Zapraszamy na nasz Blog:

Powstańczy patron ochotników na Ukrainie