„Jędrusie” i „Ponuracy”

Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach zaprasza  do udziału w spotkaniu naukowym Na szlaku “Jędrusiów”, drogami żołnierzy “Ponurego”. Podobieństwa i różnice w modelach funkcjonowania Oddziału Partyzanckiego “Jędrusie” i Zgrupowań Partyzanckich AK “Ponury”. Spotkanie rozpocznie się w  piątek 17 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN “Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5.

Spotkanie poświęcone  zostanie porównaniu działalności Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” oraz Oddziału partyzanckiego „Jędrusie” oraz porównaniu podobieństw i różnic w dwóch modelach funkcjonowania oddziałów partyzanckich w okresie okupacji. Przypomniane także zostaną postacie dowódców:  Jana Piwnika  „Ponurego”, Eugeniusza Kaszyńskiego “Nurta”, Tadeusza Jasińskiego „Jędrusia” i Józefa Wiącka „Sowy”.

W rozmowie uczestniczyć będą dr hab. Tomasz Zych – dyrektor Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, autor m.in. książki „Pierwsi po „Hubalu”. „Odwet”- “Jędrusie” 1939-1945” oraz dr Marek Jedynak – dyrektor oddziału IPN w Białymstoku, badający historię wojenną Zgrupowań AK „Ponurego” oraz powojenne losy podkomendnych „Ponurego” i “Nurta”.