Ks. Adam Błaszczyk – kielecki poseł na Sejm RP

 Ksiądz Adam Błaszczyk, po wyborach do Sejmu w 1930 r., został jednym z trzech posłów Stronnictwa Narodowego wybranych z województwa kieleckiego. Duchowny był przeciwnikiem marszałka Piłsudskiego i jego obozu politycznego. W swoich wystąpieniach wielokrotnie przedstawiał swe antysanacyjne poglądy, uważając ugrupowanie piłsudczykowskie za niekatolickie. Podejmował także działania mające na celu wyrugowanie Żydów z handlu. Ks. Adam … Czytaj dalej Ks. Adam Błaszczyk – kielecki poseł na Sejm RP