ZDZ w Końskich

18 maja 2023 r. dwie grupy młodzieży z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich uczestniczyły w spacerach edukacyjnych o II wojnie światowej w Kielcach i o świętokrzyskich literatach. Następnie pierwsza z grup uczestniczyła w warsztatach o okupacji niemieckiej a druga grupa o wybitnych pisarzach kielecczyzny.

Zapraszamy do galerii zdjęć: