Powstaniec ocalony z kaźni kieleckiej

26 stycznia 2024 r. Gracjan Duda opublikował artykuł o kapitanie Bronisławie Macieszkiewiczu, który jako powstaniec styczniowy przebywał w więzieniu kieleckim.

Zapraszamy na nasz Blog:

Powstaniec ocalony z kaźni kieleckiej