URBEX EXIT: Zbiórka dla Ali i Janka

Na wernisażu Urbex Exit obecna będzie Kornelia Bem z Fundacji Prom, dyrektorka medycznej szkoły policealnej SIGMA w Jędrzejowie.

Wszystkie pieniądze zebrane ze sprzedaży fotografii przekazane zostaną do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” na leczenie i rehabilitację dla Ali i Jasia.

Mama chorych dzieci przekazała nam informacje o ich losie. Oboje chorują na rzadką chorobę genetyczną Neurofibromatoza typu II (NF2), która jest łagodnym nowotworem układu nerwowego. Przeszli już skomplikowane operacje rdzenia kręgowego i są pod stałą opieką wielu specjalistów. Wymaga to kosztownego leczenia i rehabilitacji dlatego prosimy o pomoc.

Fundacja PROM
ul. Dewońska 91, Szewce, 26-052 Nowiny
KRS 0000717767

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904