Edukacja w miejscach pamięci

Wzięli udział

Wzięli udział

Jesień 2018 18.09 Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej, klasy III a i III b 19.09 Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica, klasy III a i III b Szkoła Podstawowa nr 4,  klasa III 20.09 Szkoła Podstawowa nr 8 im....
Założenia

Założenia

EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI Pamięć historii, zwłaszcza Małej Ojczyzny, buduje tożsamość indywidualną, lokalną i narodową młodych ludzi. Jest niezbędna do wychowania w poczuciu patriotyzmu, zapobiega  zerwaniu więzi między pokoleniami i więzi z miejs...