1826–1828

Budowa więzienia kieleckiego na polecenie ówczesnych władz Królestwa Kongresowego. Pod koniec lat dwudziestych XIX w. na terenie Kongresówki było 20 więzień, z czego aż 12 w budynkach poklasztornych.