1841

Utworzono na terenie więzienia przędzalnię wełny, w której pracowało np. w 1899 r. 39 mężczyzn i 25 kobiet. Aresztanci polityczni nie musieli pracować.