1866

Naczelnik wojenny Powiatu Kieleckiego nakazał usuniecie z kieleckiego więzienia osób związanych z polskim czynem powstańczym. Więźniów politycznych przeniesiono do Chęcin, zostali tylko kryminalni.