1868 do 1871

Wymieniono okiennice, wstawiając okna dubeltowe, aby podnieść ciepłotę w izbach więziennych w zimie. Poprawiono i rozbudowano szalety więzienne, które wcześniej posiadały tylko cztery ustępy, przeczyszczono i podreperowano kanały odpływowe. Zbudowano łaźnię i pokryto dachy więzienia blachą żelazną.