1872

Ks. Paweł Oraczewski został kapelanem więzienia. Po upadku powstania sprzedał swe dobra ziemskie Boleścice i Pawłowice, a otrzymane pieniądze rozdał ubogim. W 1869 r. wstąpił do kieleckiego seminarium, a w 1872 r. przyjął święcenia kapłańskie. Funkcję kapelana sprawował do 1908 r.