1905

Naczelnikiem więzienia został Nikołaj Greckij. W więzieniu zaostrza się rygor. Ludzi bito, osadzano w ciemnicy, kuto w kajdany, głodzono.