1914/15–1918

Austriacy przejmują kontrolę nad więzieniem. Trafiają do niego jeńcy rosyjscy, więźniowie polityczni za działalność antyaustriacką. Bieda okresu wojny spowodowała gwałtowny wzrost przestępczości, w więzieniu przeważającą większość stanowili więc więźniowie kryminalni.