1915

Ostateczna ewakuacja więzienia wraz z więźniami w głąb Rosji. Czego nie udało się wywieźć, niszczono. Wywieziono 300 więźniów, w tym 100 Żydów. Większość z nich zatrzymano pod zarzutem „pomagania nieprzyjacielowi”. Po powrocie Rosjan w 1915 r. pod zarzutem szpiegostwa powieszono w parku kieleckim dwóch Żydów, a w więzieniu osadzono kilku najbogatszych, w tym Henryka Nowaka, właściciela Głęboczki.