1970

Otworzono Ośrodek Zewnętrzny Zakładu Karnego na Piaskach.  Budynek składał się z kilku drewnianych baraków, które spełniały rolę pawilonu mieszkalnego, administracyjnego, hali do produkcji nakładczej oraz łaźni wraz z szatnią dla funkcjonariuszy.