Oferta edukacyjna

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to miejsce pamięci i edukacji. Zachęcamy Państwa do realizacji programu nauczania historii poza ławką szkolną.

W OMPiO, w miejscu pamięci narodowej, łatwiej jest otworzyć uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, przybliżać historię i jej konteksty, pobudzać do zmiany postaw. Uczymy analizowania i interpretowania różnorodnych materiałów źródłowych, rozbudzamy zainteresowania historyczne oraz wspomagamy wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Zajęcia edukacyjne u nas odbywają się w nowoczesnej, multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej, która prezentuje dokonania naszych przodków – od powstania kościuszkowskiego po okres PRL. Oferujemy zajęcia skorelowane z podstawą programową nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje i warsztaty prowadzimy w oparciu o kontakt z „żywą historią” (mapami, dokumentami, eksponatami), metodami aktywizującymi z uwzględnieniem form nauczania interaktywnego.

POBIERZ OFERTĘ – Oferta OMPiO