Oferta edukacyjna

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to miejsce pamięci i edukacji. Zachęcamy Państwa do realizacji programu nauczania historii poza ławką szkolną.

W OMPiO, w miejscu pamięci narodowej, łatwiej jest otworzyć uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, przybliżać historię i jej konteksty, pobudzać do zmiany postaw. Uczymy analizowania i interpretowania różnorodnych materiałów źródłowych, rozbudzamy zainteresowania historyczne oraz wspomagamy wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Zajęcia edukacyjne u nas odbywają się w nowoczesnej, multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej, która prezentuje dokonania naszych przodków – od powstania kościuszkowskiego po okres PRL. Oferujemy zajęcia skorelowane z podstawą programową nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje i warsztaty prowadzimy w oparciu o kontakt z „żywą historią” (mapami, dokumentami, eksponatami), metodami aktywizującymi z uwzględnieniem form nauczania interaktywnego.

POBIERZ OFERTĘ – Oferta OMPiO

Zapraszamy szkoły do udziału w lekcjach online!

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej prowadzi bezpłatne lekcje online na platformie MS Teams. Zajęcia są przygotowane zgodnie z podstawą programową i mogą być bardzo ciekawym uzupełnieniem lub rozszerzeniem dla lekcji historii czy języka polskiego.

Tematy zajęć:

  1. Legenda o powstaniu Kielc. (dla klas 0-4 SP)
  2. Konstytucja 3 maja. (dla klas 4-8 SP)
  3. Powstanie styczniowe (dla klas 7-8 SP)
  4. Henryk Sienkiewicz – Pisarz, prozaik. (dla klas 6-8 SP)
  5. Żołnierze Wyklęci ( dla szkół ponadpodstawowych)

Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 41 367 68 01 z tygodniowym wyprzedzeniem. Obecność nauczyciela na zajęciach jest obowiązkowa- nauczyciel dostanie na swojego maila link do zajęć i jest proszony o rozesłanie uczniom.  Zajęcia prowadzone są na żywo przez edukatora.

 

EDUKACJA W INNYM TRYBIE NIŻ ZAZWYCZAJ

Zostało już niewiele czasu do końca roku szkolnego. Państwa uczniowie wracają do szkół. Co prawda ciągle w reżimie sanitarnym, ale wracają. To nie jest łatwe – dla nikogo. Dlatego zachęcamy Państwa, do wyjścia z uczniami ze szkoły. Uczyć się można w różnych miejscach, a miejsce pamięci, jakim jest OMPiO, nie­zwykle ułatwia edukację, nie tylko historii. Ma też walor wychowawczy i integrujący.

U nas pracuje się w grupach, wykonując różne zadania. Z nami młodsi uczniowie mogą wyjść na spacery po Kielcach, starsi – wziąć udział w grach miejskich lub rajdach pieszych.

Proponujemy:

  1. I-III spacer dydaktyczny z edukatorem z OMPiO: „Kim jesteśmy? Gdzie mieszkamy?” – 1h
  2. IV-VI spacer dydaktyczny z edukatorem z OMPiO: „Kielce dawniej i dziś. Śladami bohaterów” – 2 h
  3. VII-VIII gry miejskie z OFERTY EDUKACYJNEJ OMPiO – ok. 3 h
  4. uczniom szkół ponadpodstawowych: udział w grach miejskich i rajdach pieszych – ok. 3- 4 h