Oferta edukacyjna

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to miejsce pamięci i edukacji. Zachęcamy Państwa do realizacji programu nauczania historii poza ławką szkolną.

W OMPiO, w miejscu pamięci narodowej, łatwiej jest otworzyć uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, przybliżać historię i jej konteksty, pobudzać do zmiany postaw. Uczymy analizowania i interpretowania różnorodnych materiałów źródłowych, rozbudzamy zainteresowania historyczne oraz wspomagamy wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Zajęcia edukacyjne u nas odbywają się w nowoczesnej, multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej, która prezentuje dokonania naszych przodków – od powstania kościuszkowskiego po okres PRL. Oferujemy zajęcia skorelowane z podstawą programową nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje i warsztaty prowadzimy w oparciu o kontakt z „żywą historią” (mapami, dokumentami, eksponatami), metodami aktywizującymi z uwzględnieniem form nauczania interaktywnego. Czas trwania 45 min.

LEKCJE I WARSZTATY
Tematy dla poszczególnych etapów nauczania:

PRZEDSZKOLA:
1. Jaki znak twój? Polskie symbole narodowe.
2. Dlaczego Kielce? Legenda o powstaniu Kielc.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Klasy: I – IV
1. Jaki znak twój? Polskie symbole narodowe.
2. Dlaczego Kielce? Legenda o powstaniu Kielc.
3. Wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski.
4. Mała ojczyzna – Świętokrzyskie.
5. Patroni kieleckich ulic.
6. Tadeusz Kościuszko i kosynierzy spod Racławic.

Klasy: V – VIII
1. Od niepodległości do niepodległości.
2. Patroni naszych ulic.
3. Wiwat Maj, 3 Maj, wiwat Konstytucja! Znaczenie Konstytucji 3 Maja.
4. Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie.
5. Józef Piłsudski i czyn legionowy w regionie świętokrzyskim.
6.Jak zmieniały się granice Polski od 1772 r. do 1945 r.
7. Henryk Sienkiewicz – „ku pokrzepieniu serc”.
8. Kielce i Kielecczyzna pod okupacją niemiecką.
9. Żołnierze niezłomni – bohaterowie Kielecczyzny.
10. Stąd poszli na śmierć – więźniowie kieleckiego więzienia.
11. Kieleccy obrońcy Westerplatte.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
1. J. Piłsudski i R. Dmowski – konfrontacja osobowości, poglądów i wizji Polski.
2. O niepodległą Polskę – T. Kościuszko, J. Piłsudski.
3. Dlaczego Kielce stały się „Miastem Legionów”?
4. Kielce i Kielecczyzna pod okupacją niemiecką.
5. Stąd poszli na śmierć – losy więźniów z ulicy Zamkowej.
6. Jak się zmieniały granice Polski od III zaboru do 1945.
7. Świętokrzyscy Żołnierze Wyklęci.
8. Ruch oporu na Kielecczyźnie.
9. Polska droga do suwerenności – społeczne bunty w PRL.
10. Stan wojenny w Polsce.
11. Czy powstania narodowe w XIX/X w. miały sens? Insurekcje czy realizm polityczny?
12. Odrodzone państwo Polskie – COP.
13. Ustrój II Rzeczypospolitej – konstytucja marcowa i konstytucja kwietniowa.
14. Opór, współpraca, przystosowanie – Polacy wobec władzy totalitarnej.

SPACERY EDUKACYJNE:
(można wybrać sam spacer)

KLASY: I – IV

• Warsztaty w OMPiO – „Legenda o powstaniu Kielc” – czas 45 min.
• Spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO: „Kielce – moje miasto”. Uczniowie poznają legendę o powstaniu Kielc oraz najstarsze i najważniejsze zabytki związane z powstaniem miasta. Wypełniają kartę pracy. Czas ok. 1 godz.

KLASY VII

1.
• Warsztaty w OMPiO – „Jak Polacy walczyli o niepodległość” – czas 45 min.
• Spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO: „Kielce – miasto bohaterów”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z powstaniem listopadowym, styczniowym i dążeniami do odzyskania niepodległości w XIX w. Wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.

2.
• Warsztaty w OMPiO – „Kielce na szlaku niepodległości” – 45 min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Legionowym szlakiem”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z pobytem legionistów w Kielcach w 1914 r. i ich rolą jaką odegrali w tworzeniu niepodległego państwa polskiego. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.

KLASY VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

• Warsztaty w OMPiO – II wojna światowa na Kielecczyźnie – czas 45min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Kielce pod okupacją niemiecką”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką w Kielcach. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2,5 godz.

KLASY VII, VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

• Warsztaty w OMPiO – „Literackie świętokrzyskie” – czas 45 min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Literackim szlakiem po Kielcach”. Uczniowie poznają najważniejsze i najciekawsze miejsca związane z pisarzami i poetami, którzy działali na ziemi kieleckiej. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.

POBIERZ OFERTĘ – Oferta-Dzialu-Edukacji-OMPiO