Oferta edukacyjna

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to miejsce pamięci i edukacji. Zachęcamy Państwa do realizacji programu nauczania historii poza ławką szkolną.

W OMPiO, w miejscu pamięci narodowej, łatwiej jest otworzyć uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, przybliżać historię i jej konteksty, pobudzać do zmiany postaw. Uczymy analizowania i interpretowania różnorodnych materiałów źródłowych, rozbudzamy zainteresowania historyczne oraz wspomagamy wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Zajęcia edukacyjne u nas odbywają się w nowoczesnej, multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej, która prezentuje dokonania naszych przodków – od powstania kościuszkowskiego po okres PRL. Oferujemy zajęcia skorelowane z podstawą programową nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje i warsztaty prowadzimy w oparciu o kontakt z „żywą historią” (mapami, dokumentami, eksponatami), metodami aktywizującymi z uwzględnieniem form nauczania interaktywnego.

POBIERZ OFERTĘ – Oferta-Dzialu-Edukacji-OMPiO

 

Zapraszamy na spacery edukacyjne:

KLASY: I – IV

• Warsztaty w OMPiO – „Legenda o powstaniu Kielc” – czas 45 min.
• Spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO: „Kielce – moje miasto”. Uczniowie poznają legendę o powstaniu Kielc oraz najstarsze i najważniejsze zabytki związane z powstaniem miasta. Wypełniają kartę pracy. Czas ok. 1 godz.

KLASY VII

1.
• Warsztaty w OMPiO – „Jak Polacy walczyli o niepodległość” – czas 45 min.
• Spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO: „Kielce – miasto bohaterów”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z powstaniem listopadowym, styczniowym i dążeniami do odzyskania niepodległości w XIX w. Wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.

2.
• Warsztaty w OMPiO – „Kielce na szlaku niepodległości” – 45 min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Legionowym szlakiem”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z pobytem legionistów w Kielcach w 1914 r. i ich rolą jaką odegrali w tworzeniu niepodległego państwa polskiego. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.

KLASY VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

• Warsztaty w OMPiO – II wojna światowa na Kielecczyźnie – czas 45min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Kielce pod okupacją niemiecką”. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca, osoby i wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką w Kielcach. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2,5 godz.

KLASY VII, VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

• Warsztaty w OMPiO – „Literackie świętokrzyskie” – czas 45 min.
• spacer edukacyjny po Kielcach z edukatorem OMPiO – „Literackim szlakiem po Kielcach”. Uczniowie poznają najważniejsze i najciekawsze miejsca związane z pisarzami i poetami, którzy działali na ziemi kieleckiej. Uczniowie wypełniają kartę pracy. Czas ok. 2 godz.