Adamczyk Eugeniusz

Eugeniusz Adamczyk ps. „Wiktor”, Poleski”, „Wallenrod”, „Jastrząb” (1911 – 2000) Urodził się 10.10.1911 r. w Irządzach koło Szczekocin. W 1925 r. ukończył szkołę powszechną. W 1929 r. rodzice przenieśli się do Podsadka koło Sędziszowa, gdzie zakupili gospodarstwo rolne. Eugeniusz działał w Związku Strzeleckim w Mstyczowie. W latach 1933 – 34 odbył zasadniczą służbę wojskową w … Czytaj dalej Adamczyk Eugeniusz