Bączkowski Kajetan

Kajetan Bączkowski ps. „Karol”, „Bronisław”

Używał nazwiska Bacewicz Wincenty. Pochodził z Płocka, gdzie w 1905 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był instruktorem Organizacji Bojowej Centralnej Bojówki PPS (XI 1905 – VI 1906) oraz OB PPS i OB PPS Frakcja Rewolucyjna (VI 1906 – VIII 1907) w Warszawie. Następnie był instruktorem bojowym OB PPS Fr. Rew. w Kielcach (IX – XII 1907) i w Lublinie (I – III 1908).  W 1907 r. był jednym z organizatorów i dowódców akcji bojowych OB PPS Fr. Rew. na Kielecczyźnie m.in. zamachu na poborcę sklepów monopolowych Pietrowa we wsi Występa pod Zagnańskiem, nieudanego ataku na pociąg pocztowy pod Tumlinem, rozbiciu sklepu monopolowego w Kielcach, zamachu na prystawa Piotra Kononowa i na starszego strażnika II Cyrkułu M. Wiszniewskiego. W marcu 1908 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach, Lublinie i Warszawie. Obciążony w śledztwie przez Edmunda Tarantowicza, w 1909 r. został skazany na 4 lata katorgi i dożywotnie zesłanie na Syberię. Nie znamy daty śmierci.