Bieńkowski Jan Łukasz

Jam Łukasz Bieńkowski (1901-1941)

Urodził się 18 października 1901 r. w Kielcach. Ukończył   gimnazjum  im. Jana Śniadeckiego  w  Kielcach.   W latach 1917 – 1918 i w pierwszym okresie niepodległości był aktywnym członkiem  1 Kieleckiej Drużyny Harcerzy.   Po maturze  podjął pracę w charakterze nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie, potem pracował w Kieleckim Oddziale  Państwowego  Banku Rolnego  na stanowisku księgowego. W 1931 r. ożenił się z Marią  Żwan.  Mieli  3 synów: Jerzego, Jana i Marka. Od początku okupacji działał  w konspiracji, w szeregach Związku Walki Zbrojnej. Zajmował się m.in. drukowaniem i kolportażem gazetek konspiracyjnych. W  lutym 1941 został aresztowany przez gestapo podczas wielkiej akcji likwidacji ogniw wywiadu kieleckiego Obwodu  ZWZ.  Z więzienia na Zamkowej został  wywieziony do Oświęcimia – nr obozowy 13107. Rodzina otrzymywała listy od Jana – raz lub dwa razy w miesiącu. Ostatni list nosi datę 12. 10. 1941 r. Zginął  29 października 1941 r. w Oświęcimiu.

Jan Łukasz Bieńkowski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.