Bogdan Jerzy

Jerzy Bogdan ps. “Czarny” (1923-1995)

Urodził się 25 marca 1923 r. w Kielcach. Był absolwentem gimnazjum handlowego, w czasie wojny pracował jako szewc – praktykant. Działał w konspiracji od stycznia 1940 r. Był członkiem ZWZ –AK, łącznikiem „podobwodu Sikorka”. kolporterem prasy podziemnej, miał pseudonim „Czarny”. Aresztowany przez gestapo 1 9 listopada 1943 r. został osadzony w więzieniu w Kielcach, gdzie przebywał do 7 stycznia 1943 r. Stąd został wysłany transportem do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Jako więzień polityczny miał numer 131. Stąd w kwietniu 1944 r. został przewieziony transportem ewakuacyjnym do obozu w Buchenwaldzie, a następnie do obozu Mittelbau, gdzie pracował w kamieniołomach. W marcu 1945 r. został skierowany z grupą więźniów do obozu w Sachsenhausen, gdzie doczekał wyzwolenia w kwietniu 1945 r. Po wojnie wrócił do Kielc, gdzie zmarł 15 października 1995 r.