Bularski Jan Kapistran

Jan Kapistran Bularski ps. “Komar” (1889-1943)

Urodził się 25 października 1889 roku w Porębie Mrzygłodzkiej. Maturę zdał w Zawierciu. Dyplom lekarski uzyskał w 1917 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 1918 r. wstąpił do wojska, został młodszym lekarzem 4 Pułku Piechoty Legionów. W stopniu kapitana brał udział w wojnie z bolszewikami. W 1922 r. otrzymał dyplom doktora wszech nauk medycznych. W 1927 roku, został lekarzem naczelnym pułku garnizonu kieleckiego. We wrześniu 1939 r.  został komendantem szpitala polowego, znalazł się w niemieckiej niewoli, jednak, jako lekarz, został zwolniony. Po powrocie do Kielc rozpoczął działalność konspiracyjną. Pomagał rodzinom poległych żołnierzy, wysyłał paczki żywnościowe do obozów, zajmował się również przygotowaniem służby zdrowia na wypadek akcji „Burza”. Został szefem sanitarnym Okręgu Kielecko – Radomskiego Armii Krajowej. W jego mieszkaniu odbywało się tajne nauczanie. 15 października 1943 roku został aresztowany wraz z żoną i córką przez gestapo, trafił do kieleckiego więzienia. 24 października, wraz z dziewięcioma innymi osobami, został rozstrzelany przez Niemców w Słowiku. Pośmiertnie został awansowany na stopień pułkownika. Dwa lata później jego ciało ekshumowano i przeniesiono na Cmentarz Partyzancki w Kielcach.

Jan Kapistran Bularski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.