Charzewski Bolesław

Ksiądz Bolesław Charzewski (1909-1980) Urodził się 11 stycznia 1909 roku w Opatowcu nad Wisłą. Syn Jana i Honoraty z d. Orłowska. Ukończył szkołę powszechną w Opatowcu. Od 1922 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1930 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym … Czytaj dalej Charzewski Bolesław