Chłopek Jerzy

Jerzy Chłopek (1922-1942)

Urodził się 6 września 1922 r. Był uczniem Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, należał do I Kieleckiej Drużyny Harcerzy. Jako harcerz Szarych Szeregów brał udział w akcjach małego sabotażu, kolportował ulotki i pisma konspiracyjne. Został aresztowany 12 listopada 1941 razem z Ryszardem Adamczykiem i Henrykiem Firlejem. Po tygodniowym pobycie w więzieniu w Kielcach został wysłany transportem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer obozowy więźnia politycznego 22966. Zginął w obozie 7 marca 1942 r.

Jerzy Chłopek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.