Chmielewski Józef

Józef Euzebiusz Chmielewski ps. „Aleksander” (1920-1950)

Urodził się 5 marca 1920 w Pińczowie. Był uczniem pińczowskiego gimnazjum, harcerzem. Jesienią 1938 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie wojny prowadził kilka kompletów tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. Próbował stworzyć tajne nauczanie politechniczne i uniwersyteckie w Kielcach. Działał w konspiracji ruchu narodowego, był zastępcą szefa działu politycznego V Okręgu NSZ, pełnił funkcję oficera oświatowego-wychowawczego Brygady Świętokrzyskiej. Redagował także pismo brygady pisma „ W marszu i w boju”.

Po wojnie pozostał w kraju i kierował propagandą Okręgu Kieleckiego NSZ. Był aresztowany i zwolniony w 1945 roku. W grudniu wyjechał wraz z kilkoma osobami do amerykańskiej strefy okupacyjnej, z której powrócił w styczniu 1946. Wkrótce został ponownie aresztowany razem z Marianem Łagowskim, Bogusławem Denkiewiczem i Ludwikiem Wilkiem. Siedział w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Miał dwie rozprawy sądowe. Druga była wniesiona przez prokuratora jako rewizja do procesu. Z więzienia wyszedł 2 lipca 1947 roku na mocy amnestii.

Jesienią 1947 został przyjęty na trzeci rok studiów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie kontynuował przedwojenne studia na SGH w Warszawie. Wiosną 1948 roku był studentem 4 semestru na SGH. Udzielał się w organizacjach studenckich. W czasie studiów pracował zarobkowo w Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie, a później w Centrali Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie. W kwietniu 1949r. został kierownikiem referatu CSS Społem. Po raz trzeci został aresztowany prawdopodobnie w sierpniu 1949 r. Siedział w więzieniu w Kielcach bez wyroku sądowego.

22 maja 1950 r. jego siostra, Zofia, otrzymała zawiadomienie o śmierci brata. Dwa dni później ekshumowała ciało z kieleckiego cmentarza na Piaskach. W oświadczeniu jako przyczynę śmierci podano gruźlicę. Przy ekshumacji siostra widziała wokół szyi Józefa mocną, ciemną pręgę gdy przenosiła ciało wraz z mężem z prostej trumny więziennej do trumny przywiezionej przez rodzinę. Świadczyłoby to o tym, że Józef Chmielewski został w więzieniu powieszony. Został pochowany na cmentarzu w Pińczowie.

Józef Chmielewski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.