Chmielewski Stanisław

Stanisław Chmielewski ps. „Buk” (1902-1949)

Urodził się 25 kwietnia 1902 roku w Komorowie w gminie Pacanów powiat Busko-Zdrój. Był synem Jana i Marii z domu Tatarczuch. Uczęszczał do szkoły powszechnej we wsi Kargów. W 1920 r. został powołany do wojska i służył w II Pułku Legionów w Sandomierzu. Przed wojną pracował jako gajowy w lasach w powiecie pińczowskim i miechowskim. W czasie okupacji niemieckiej nadal pracował w lasach skrzypiowskich na stanowisku gajowego. Wiosną  1943 r. za namową Józefa Chmielewskiego ps. „Aleksander” wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Mianowany został komendantem placówki Skrzypiów w powiecie pińczowskim. Działał pod pseudonimem „Buk“. Jego zadaniem było werbowanie nowych członków i przeszkolenie ich. Po 1945 r. nie ujawnił się i dalej działał w konspiracji. Był dowódcą oddziału NSZ działającego na terenie powiatu pińczowskiego. Z 3 na 4 czerwca 1945 r. grupa „Buka“ wraz z oddziałem Jana Stempkowskiego „Michała“ brała udział w nieudanym ataku na więzienie UB w Pińczowie. 28 grudnia 1948 r. został aresztowany przez UB wraz z innymi członkami NSZ. 25 czerwca 1949 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 października 1949 r. w więzieniu kieleckim lub w lesie zgórskim pod Kielcami. Stanisław Chmielewski zginął w egzekucji wraz ze swoim zastępcą w oddziale Franciszkiem Puchałą. Do dzisiaj nie odnaleziono miejsca ich pochówku.