Chyb Stanisław

Stanisław Chyb (1920-1944)

Urodził się 4 kwietnia 1920 r. Mieszkał w Kołomani w gminie Samsonów.  29 czerwca 1944 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia w Kielcach. 6 lipca 1944 r.  został wywieziony z Kielc i rozstrzelany w publicznej egzekucji w Suchedniowie.

Stanisław Chyb upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.