Ciuk Tadeusz

Tadeusz Ciuk ps. „Trzask” (1926-2014) Urodził się 23 kwietnia 1926 roku w Bliżynie koło Skarżyska-Kamiennej. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako goniec na poczcie i udzielał się w miejscowej konspiracji ZWZ-AK. W czasie akcji „Burza” przeszedł szlak bojowy w 1 kompani 3 Pułku Piechoty Legionów AK pod dow. por. K. Kosmala „Młota”. Po dekoncentracji wrócił do … Czytaj dalej Ciuk Tadeusz