Czubek Ignacy

Ignacy Czubek (1907-1944)

Urodził się w 1907 r. w Nartkowie. Pracował w tartaku w Zagnańsku. 29 czerwca 1944 roku został zabrany przez gestapo w Kołomani i osadzony w więzieniu w Kielcach. 6 lipca 1944 r. wraz z grupą więźniów został rozstrzelany w publicznej egzekucji w Suchedniowie.

Ignacy Czubek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.