Firlej Henryk

Henryk Firlej (1923-1942)

Urodził się 15 maja 1923 roku w Katowicach. Był synem podoficera zawodowego 4 pułku piechoty Legionów. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej nr 1 im. Stanisława Staszica, w 1935 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, gdzie należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Od początku okupacji hitlerowskiej Henryk Firlej brał udział w pracach podziemnej organizacji harcerskiej. Jako 16-letni chłopak rozpoczął pracę w kieleckich zakładach „Henryków” gdzie od 1941 roku został skoszarowany będąc członkiem zakładowej drużyny straży pożarnej. W nocy z 11 na 12 listopada 1941 roku wraz z grupą harcerzy  wziął udział w akcji pisania na kieleckich murach haseł patriotycznych. Grupa ta składająca się z siedmiu młodych ludzi, została zadenuncjowana przez donosiciela, a wszystkich jej członków aresztowano. Oprócz  Henryka Firleja zostali wówczas zatrzymani przez hitlerowców pozostali uczestnicy tej akcji m.in. Ryszard Adamczyk, a także inni harcerze o nazwiskach Chmielarz oraz Zawisza. Osadzono ich w kieleckim więzieniu znajdującym się przy ulicy Zamkowej gdzie poddani zostali  brutalnemu śledztwu.  Henryk Firlej został  przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Miał numer 23000. Z obozu zdążył napisać jeden list. Rodzicom przysłano telegram powiadamiający o jego śmierci 9 stycznia 1942 roku.

Henryk Firlej upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.