Gądzio Stefan

Stefan Gądzio ps. “Kos” (1900-1945)

Urodził się 25 października 1900 roku w Gałkowie w województwie łódzkim. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, kapitanem służby stałej w Centrum Wyszkolenia Piechoty, uczestnikiem kampanii wrześniowej. Od lutego 1941 do grudnia 1943 r.  był komendantem obwodu jędrzejowskiego ZWZ-AK ps. „Kos”. Tworzył oddziały dywersyjne, w lutym 1944 dowodził akcją odbicia pięciu żołnierzy AK z gestapo w Jędrzejowie. Po awansie na stopień majora  został szefem Biura Informacji i Propagandy  Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Kontynuował działalność niepodległościową w organizacji NIE – DSZ, m.in. polecił A. Hedzie – „Szaremu” przygotowanie akcji odbicia więźniów z więzienia kieleckiego. W sierpniu 1945 został aresztowany przez UB i po krótkim brutalnym śledztwie  w kieleckim więzieniu zamordowany. Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku.

Stefan Gądzio upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.