Galiński Jan

Jan Galiński ps. „Roman” (1885-1950)

Urodził się 2 października 1885 roku w Żarczycach Dużych w powiecie jędrzejowskim. Od początku XX w. mieszkał w Kielcach. Z zawodu był szewcem. W 1904 r. wraz z bratem Stanisławem wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był kolporterem druków partyjnych m.in. w Jędrzejowie. Od 1906 r. był działaczem PPS Frakcja Rewolucyjna. Od 1905 do 1908 roku był bojowcem Organizacji Spiskowo-Bojowej, Organizacji Techniczno-Bojowej, Organizacji Bojowej PPS i OB PPS Fr. Rew. w Kielcach. Uczestniczył m.in. w rozbiciu urzędów rosyjskich w rejonie Samsonowa, Łopuszna, w Daleszycach i Chęcinach, kasy kolejowej w Zagnańsku oraz w akcjach na sklepy monopolowe w powiecie włoszczowskim. Na początku 1908 r. został aresztowany. Był więziony w Kielcach i w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. W 1909 r. został zesłany w głąb Rosji na okres stanu wojennego. Przed 1914 r. wrócił do Kielc, gdzie mieszkał aż do śmierci. W okresie międzywojennym dalej działał w PPS. Był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. W 1929 r. był delegatem na zjazd byłych członków OB i Pogotowia Bojowego PPS w Radomiu. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W okresie II wojny światowej był członkiem PPS-WRN. Po wojnie należał do odrodzonej PPS. 4-5 marca 1945 r. na I Wojewódzkim Zjeździe PPS w Kielcach został wybrany na wiceprzewodniczącego egzekutywy Wojewódzkiego Komitetu PPS. Funkcję tę pełnił do października 1946 r. Zmarł 21 stycznia 1950 r. w Kielcach.