Gamoński Tadeusz

Tadeusz Gamoński (1923-1943)

Urodził się 13 stycznia 1923 r. w Kielcach. Był uczniem Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Jego pasją było harcerstwo. Należał do I Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Dionizego Czachowskiego, został drużynowym I Białogońskiej Drużyny Harcerzy. W czasie okupacji wstąpił do ZWZ- AK. Uczęszczał na tajne komplety, pracował w piekarni. Jesienią  1943 r. gdy  gestapo przyszło go aresztować, zabrało z domu jego ojca, który miał zostać wypuszczony, gdy Tadeusz zgłosi się do więzienia. Mimo błagań matki by uciekał, Tadeusz zgłosił się do gestapo. Starania rodziny o jego wykupienie nie powiodły się. Został rozstrzelany 18 listopada 1943 r. w publicznej egzekucji na Placu św. Wojciecha.

Tadeusz Gamoński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.