Gołas Teofil

Teofil Gołas (1903-bd)

Urodził się w 1903 r. jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był zawodowym podoficerem, ogniomistrzem II Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. W kampanii wrześniowej walczył w armii „Łódź” pod Modlinem, był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Po klęsce wrześniowej uciekł z transportu do oflagu i wrócił do Kielc. Zaangażował się w działalność konspiracyjną . Aresztowany przez Niemców został osadzony w kieleckim więzieniu. Stąd trafił transportem do obozu w Majdanku, gdzie został zamordowany.

Teofil Gołas upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.