Grabda Stanisław

Stanisław Grabda ps. “Vir-Olszyna”,”Bem” (1916-1953)

Urodził się 3 grudnia 1916 r. w Przededworzu k. Chmielnika. W wrześniu 1939 r. walczył w II Dywizji Piechoty Armii Łódź. Po ucieczce z niewoli niemieckiej wstąpił do Związku Jaszczurczego. Miał pseudonim „Bem”. Pod koniec 1943 r. utworzył w ramach NSZ swój oddział. Na początku sierpnia 1944 r. wraz z oddziałem wszedł w skład Brygady Świętokrzyskiej. W 1945 r. kryjąc się przed UB, wyjechał na ziemie odzyskane. Jednak i tam działał w konspiracji. W 1947 r. podjął decyzję o ujawnieniu się w ramach amnestii. 16 stycznia 1950 r. został aresztowany. 30 sierpnia 1952 r. skazano go na dwukrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 15 kwietnia 1953 r. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu na Piaskach.

Stanisław Grabda upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.