Green Marian

Marian Green (1894-1941)

Urodził się 2 lutego 1894 r. w Wiązownicy. W czasie I wojny światowej walczył w legionach w okolicach Worochty, Jaremcza, Huszt, dostał się do niewoli rosyjskiej. Po dwóch latach, po ogłoszeniu przez Rosję amnestii dla legionistów polskich, w 1918 r, powrócił do Kielc. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1934 r. objął stanowisko intendenta w Szpitalu św. Aleksandra. Dzięki jego zdolnościom organizacyjnym szpital mógł funkcjonować w najtrudniejszym okresie, gdy w 1939 r. został pozbawiony swojej siedziby i sprzętu i został przeniesiony do budynku Seminarium Duchownego.  Zaangażował się w pomoc  rannym oficerom i żołnierzom, brał udział w dostarczaniu im fałszywych dokumentów  chroniących przed wysyłką  do obozów w Rzeszy. W czerwcu 1941 r. został aresztowany w szpitalu i po miesięcznym pobycie w więzieniu na II oddziale politycznym, trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zmarł  5 listopada 1941 r.

Marian Green upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.