Gromko Bolesław

Ksiądz Bolesław Gromko (1908-1941) Urodził się 25 kwietnia 1908 r. w Grodziszczanach. Po uzyskaniu święceń kapłańskich 29 maja 1938 r  rozpoczął pracę  z kielecką młodzieżą w oratorium salezjańskim przy kościele św. Krzyż. Prowadził aktywną działalność duszpasterską, działał w harcerstwie, prawdopodobnie był w konspiracji.  Aresztowany 10 lutego 1941 został osadzony w kieleckim więzieniu  i  5 kwietnia … Czytaj dalej Gromko Bolesław