Gustek Marian

Marian Gustek (1895-1941)

Urodził się 11 marca 1895 r. w Klebanówce. Był lekarzem wojskowym. , majorem, internistą i wenerologiem, ordynatorem oddziału dermatologicznego szpitala Miejskiego w Kielcach. Leczył bezpłatnie inwalidów wojennych i rodziny wojskowych, także innych biednych, nie pobierając honorariumW grudniu 1939 r. został dyrektorem Szpitala Miejskiego. Zwalniał jeńców oficerów z przymusowego zesłania do oflagów, wystawiając fikcyjne zaświadczenia o zachorowaniu na tyfus lub gruźlicę, chronił młodzież przed wywiezieniem do Niemiec, pomagał Żydom zdobycie „ aryjskich papierów ”. Został aresztowany w szpitalu w czerwcu 1941 roku. W kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej przebywał przez miesiąc, skąd 30 lipca 1941 roku został wywieziony do Oświęcimia. Tam jako szczególnie niebezpieczny został skierowany do kompanii karnej. Miał numer obozowy 19053. Wkrótce rodzina otrzymała depeszę o jego śmierci. Zginął w nieznanych okolicznościach.

Marian Gustek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.