Hertong Andrzej

Andrzej Hertong ps. „Władek”, „Fiedka” (1876-1917)

Urodził się 20 listopada 1876 roku w Suchedniowie. W latach 1902-1903 uczęszczał do szkoły rzemieślniczej w Warszawie. Był sympatykiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1903 r. przeniósł się do Kielc, gdzie pracował jako szewc. W tym samym roku wstąpił do koła młodzieży PPS w Kielcach, był agitatorem i bibliotekarzem koła. W latach 1905-1906 był delegatem koła terminatorów szewskich do Lokalnego Komitetu Robotniczego PPS w Kielcach. Należał do Organizacji Spiskowo-Bojowej i Organizacji Techniczno-Bojowej PPS. Brał udział m.in. w zbrojnym zabezpieczaniu manifestacji antycarskiej 3 lipca 1905 r. w Kielcach. Ciężko ranny podczas manifestacji został aresztowany. Leczono go w szpitalu więziennym. Wyszedł z więzienia po amnestii 30 października 1905 r. W listopadzie-grudniu tego roku brał udział w ekspropriacji dynamitu w Suchedniowie, umieszczeniu bomby pod murem więzienia kieleckiego, rozbiciu sklepu monopolowego w Kielcach. W latach 1906-1907 prowadził pracę agitacyjną z ramienia WRO PPS-PSR (Wojskowo Rewolucyjna Organizacja PPS – Partia Socjalistów Rewolucjonistów) wśród żołnierzy rosyjskich garnizonu kieleckiego. Od grudnia 1906 r. należał do PPS Frakcja Rewolucyjna. Był „starszym” koła szewców. W 1908 r. przerwał działalność z powodu dekonspiracji. W kwietniu 1909 r. ukończył szkołę agitatorów PPS Fr. Rew. we Lwowie. W maju tego roku był okręgowcem PPS w Zagłębiu Dąbrowskim. W sierpniu 1909 r. uczestniczył w XI Zjeździe PPS Fr. Rew. w Wiedniu. Został okręgowcem PPS Fr. Rew. w Lublinie i tam został aresztowany 19 listopada 1909 r. Więziono go w Kielcach. W grudniu 1911 r. został skazany na 8 lat katorgi. Karę odbywał w Kielcach, w warszawskim Arsenale, więzieniu Warszawa-Mokotów, a od sierpnia 1914 r. na Butyrkach w Moskwie. Został zwolniony po rewolucji 1917 r., a latem zmarł na Krymie.