Jasiński Stefan

Stefan Jasiński (1899-1943)

Urodził się 17 listopada 1899 r. w Sosnowcu. Przed wojną był nauczycielem szkoły powszechnej w Chęcinach. Zaangażował się w działalność ruchu oporu już 1940 r. Został aresztowany jako jeden z pierwszych z listy gestapo 12 listopada 1942 r. i przewieziony do kieleckiego więzienia. 8 grudnia został wywieziony transportem do Oświęcimia, gdzie został zamordowany 18 stycznia 1943.

Stefan Jasiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.