Klich Władysław

Władysław Klich (1912-bd)

Urodził się w 1912 r. w Zawierciu. Po ślubie w 1937 r. podjął pracę w kamieniołomie w Wiśniówce. Został aresztowany przez Niemców wraz z grupą robotników kamieniołomu. Trafił do więzienia w Kielcach, skąd transportem został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie ślad po nim zaginął.

Władysław Klich upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.