Kłuskiewicz Feliks

  Ks. Feliks Kłuskiewicz (1893-1953) Urodził się 23 maja 1893 roku w Pińczowie w rodzinie mieszczańskiej. Seminarium duchowne ukończył w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 roku. W roku 1919 wpisany został w poczet księży kapelanów wojskowych w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Miał stopień kapitana i był odznaczony Krzyżem Walecznych. Pracując w duszpasterstwie parafialnym był między … Czytaj dalej Kłuskiewicz Feliks