Kotoński Mieczysław

Mieczysław Kotoński (1905-1940)

Urodził się 30 października 1905 r. w gm. Wodzisław. Od 1919 r. z rodziną mieszka w Jędrzejowie. Jako 15 latek zgłasza się ochotniczo do wojska, ale nie zostaje przyjęty ze względu na wiek. W 1928 r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie i został powołany do służby wojskowej, którą ukończył w stopniu sierżanta. Od 1 X 1929 r. pracuje w szkole jednoklasowej w Ujnach, a od 1931 r. – w Holendrach. W 1932 r. zostaje mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Po zdaniu egzaminu i mianowaniu na nauczyciela szkół publicznych od 1934 r. zostaje kierownikiem szkoły w Szczecnie. W 1939 r. kończy Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. Walczy w kampanii wrześniowej. Po powrocie do Szczecna nie zgłasza się na wezwanie do rejestracji oficerów i ukrywa się. Zostaje aresztowany 7 stycznia 1940 r. Po kilkumiesięcznym śledztwie w więzieniu kieleckim zostaje rozstrzelany podczas egzekucji w dniu  12 czerwca 1940 r. na kieleckim Stadionie.

Mieczysław Kotoński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.