Kowalczyk Jan

Jan Kowalczyk (1908-1942)

Urodził się 9 września 1908 roku w Bielinach. Był rolnikiem oraz dowódcą sekcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach. Już w listopadzie 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. Był komendantem gromadzkim i dowódcą plutonu. Został aresztowany przez gestapo w Wielkanoc 13 kwietnia 1941 r wraz z kilkunastoma mieszkańcami Bielin. Z więzienia w Kielcach trafił transportem 23 maja 1941 r. do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer obozowy 15856. Zginął w obozie 23 kwietnia 1942 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Jan Kowalczyk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.