Krajewska Weronika

Weronika Krajewska ps. „Lady”, „Wera”, „Asia” (1900-1943)

Urodziła się 7 czerwca 1900 roku w Kownie. Była właścicielką gabinetu kosmetycznego przy ulicy Sienkiewicza 43 w Kielcach. Należała do Koła Lokalnego Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK). Już od jesieni 1939 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Weszła w skład pierwszej konspiracyjnej „piątki” zorganizowanej spośród harcerek przez Antoninę Gębicową  ps. „Żaba”. Była pierwszą kurierką Komendy Okręgu Kielce do Komendy Głównej, potem kierowniczką kurierek.  Jej lokal i mieszkanie było miejscem spotkań z komendantami obwodów i komendantem okręgu Kielecko-Radomskiego  ZWZ i AK. Gabinet kosmetyczny był wykorzystywany do kontaktu ze skoczkami spadochronowymi. U jednego z poległych skoczków znaleziono jej adres, co spowodowało aresztowanie 30 sierpnia 1943 r. W czasie przesłuchań w kieleckim więzieniu była nieludzko torturowana. Nie wydobyto z niej żadnej informacji. 11 listopada 1943 r. była wywieziona w stanie  skrajnego wyczerpania do KL  Auschwitz. Miała numer obozowy 67328.

„Głowę miała w bandażach przeciekających ropą, rany na rękach i nogach.  Taką znalazłam ją na bloku. (…) w tak ciężkim stanie nie miała szans przeżycia. Niezdolna do pracy, umieszczona w szpitalu, dogorywała. Zmarła 12 grudnia 1943 roku. W bezpośredniej rozmowie  ze mną prosiła, abym , jeśli uda mi się przeżyć piekło obozu koncentracyjnego, przekazała jej synowi , który w tym czasie przebywał w obozie jenieckim w Niemczech, że mimo tortur zachowała się godnie, nie zdołano jej złamać, że do końca pamiętać będzie o nim”  (wspomnienia Marii Chodnikiewicz)

Zmarła 12 grudnia 1943 r. Miała 43 lata.