Król Zenon

Zenon Król (1921-1943)

Urodził się w 1921 r., był uczniem gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, harcerzem I Kieleckiej Drużyny Harcerzy im Dionizego Czachowskiego, a potem 4 KDH im. Jana Kilińskiego. Brał czynny udział w pracy Wojennego Pogotowia Harcerzy, należał do konspiracyjnych Szarych Szeregów. Został aresztowany i jako zakładnik był przetrzymywany w kieleckim więzieniu. 18 listopada 1943 r. został rozstrzelany w publicznej egzekucji przy ulicy Urzędniczej.

Zenon Król upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.