Krzyszkowski Marian

Marian Krzyszkowski ps. „Mały I-szy” (1930-1952) Urodził się 9 stycznia 1930 roku w Szewnie w powiecie opatowskim. Był synem Jana i Marii z domu Madej. Miał pochodzenie robotnicze. Szkołę powszechną ukończył w Ostrowcu i przebywał z rodzicami. W okresie okupacji niemieckiej nie należał do konspiracji, ale sympatyzował z Armią Krajową. Po wojnie zajmował się pracą … Czytaj dalej Krzyszkowski Marian