Kuliński Wacław

Wacław Kuliński ps.”Jacek” (1924-1944)

Urodził się 28 września 1924 r. Był żołnierzem wywiadu Armii Krajowej podobwodu Kielce- Miasto. Miał pseudonim  „Jacek”.  W niedzielę 11 czerwca 1944 roku został aresztowany wraz z innymi członkami kompletu tajnego nauczania na ulicy  bp. Bandurskiego ( dziś P. Ściegiennego). Torturowany w kieleckim więzieniu nie wydał nikogo,  wziął na siebie cały ciężar śledztwa przyznając się do wszystkich znalezionych w czasie rewizji materiałów obciążających, m.in. planu koszar na Bukówce oraz listów do gestapo dostarczonych przez agenta AK z poczty. Został rozstrzelany w lesie na Stadionie  6 lipca 1944 r.

Wacław Kuliński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.