Lorek Stefan

Stefan Lorek (1902-1944)

Urodził się  12 VII 1902 r. w Bolesławiu.  Ukończył gimnazjum, walczył na froncie ukraińsko-białoruskim. Był podporucznikiem rezerwy. Pracował jako urzędnik Izby Skarbowej w Kielcach. Aresztowany przez gestapo za działalność konspiracyjną  w lipcu 1944 r. trafił do obozu w Auschwitz. Stamtąd przeniesiony został do obozu w Neuengamme,  a następnie do Buchenwaldu. Dalszy jego los nie jest znany.

Stefan Lorek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.